Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Wyniki kontroli
PDF (298 KB)

Protokół pokontrolny z dnia 23.09.2015 r.dotyczący uzupełnienia zapisów Wewnątrzszkolne Ocenianie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz wytycznymi do pracy nauczycieli.


PDF (492 KB)

Raport z ewaluacji problemowej.